آیا پاپ دستور رسیدگی به اتهام یک کاردینال استرالیایی متهم به کودک‌آزاری می دهد؟

11 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان می گوید در مورد اتهام یک کاردینال عالیرتبه کلیسای کاتولیک پیشداوری نمی کند. این کاردینال استرالیایی متهم شده حدود ۴۰ سال پیش به کودکان آزاری و تعرض جنسی کرده است. رزیتا ایراندوست گزارش می دهد