آیا خواست های جمهوری اسلامی مشروع است؟، بخش نخست

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که ایران مشکلی با بازرسی های آژانس ندارد، اما آژانس باید برای بازدید از مراکز مورد نظر خود استدلال کافی ارائه دهد و با دلیل کافی ما را متقاعد سازد. بیژن فرهودی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا، در گفتگویی با مارک فیتزپتریک از موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن از وی پرسيد آیا خواست های جمهوری اسلامی ایران مشروع است و آژانس می تواند آنها را تامین کند؟