آيا آژانس هنوز مایل به بازرسی از پارچين است؟

13 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی، هربرت ناکارتس، در جلسه ای در وین با اعضای هيات مديره آژانس تصاویری ماهواره ای از سایت پارچین به نمایش گذاشت که نشان می دهد به دلیل پاکسازی گسترده در این سایت ممکن است دیگر در آنجا اثری از مواد اتمی در رابطه باهرگونه آزمایش مرتبط با سلاحهای اتمی یافت نشود. مارک فیتزپتریک، کارشناس ارشد تسلیحاتی در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا در لندن، بیژن فرهودی، پيرامون اين مساله که با توجه به احتمال نبود نشانه های مواد رادیو اکتیودر پارچین آيا آژانس هنوز مایل به بازرسی از این محل است، توضيحاتی داد.