آیا ایرانیان امیدوارترند؟

12 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 اعلام شد. این سرشماری نکات بسیار قابل توجهی داشت و نتايج آن نظر کارشناسان زیادی را در داخل و خارج از ایران جلب کرد. براساس این آمار از سال 80 تا 90 یکسال به امید زندگی مردان اضافه شده و در زنان 2 سال. قسمتی از صحبت های عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، را در این خصوص می شنویم و سپس می رسيم به گفتگوی حمیده آرمیده با لی لی پورزند، حقوق دان و متخصص خشونت علیه زنان.