آیا ارمنستان راه جدید ایران برای دور زدن تحریم هاست؟

31 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کره جنوبی سه ماه بعد از تحریم خرید نفت ایران، قصد دارد بزودی خرید نفت از این کشور را آغاز کند. این تصمیم مقامات کره جنوبی با جدیدترین تلاش های ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی همزمان شده است. منابعی در سازمان ملل متحد می گویند جمهوری اسلامی ایران بتازگی سعی دارد از طریق کشورهای همسایه همچون ارمنستان، منابع مورد نیاز خود را تامین کند. گزارش از آرش سیگارچی.