اوتیسم٬ پیدایش آن و چگونگی رفتار با افراد اوتيستيک

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوتیسم چیه؟ راههای تشخیص و درمان اوتیسم چیه؟ و مهمتر از همه چطور باید با یک فرد اوتیستیک برخورد کرد؟