اورشلیم پنج‌شنبه میزبان پنجمین مجمع جهانی هولوکاست خواهد بود؛ گزارش گابریله برباتی از اسرائیل

02 بهمن 1398