اولین تابلوی گوگن نقاش فرانسوی به فروش گذاشته می شود؛ ماندانا تدین گزارش می دهد

06 خرداد 1398