اولین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی

21 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. حسن روحانی و نمایندگان موافق و مخالف وزرای پیشنهادی، نظرات خود را بیان کردند تا مشخص شود کدامیک از وزرای پیشنهادی رای اعتماد مجلس برای حضور در دولت جدید را بدست خواهند آورد. گزارش از کوروش صحتی.