اولین مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی

28 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ایران امروز در اولین مصاحبه مطبوعاتی دیدگاه های خود را در مورد مسائل داخلی و خارجی تشریح کرد. مصاحبه وی دو محور اساسی داشت. اول اقتصاد، دوم تحریم ها. اقای روحانی همچنین به همسایگان ایران وعده داد که دولت وی برای آغاز دوران دوستی آماده است. گزارش از مسعود سفیری.