اولین آزمایش موشکی کره شمالی پس از دیدارهای تاریخی رهبر این کشور با پرزیدنت ترامپ

15 اردیبهشت 1398