اولویت بانک مرکزی ایران «کنترل تورم» است

10 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جدید بانک مرکزی ایران مهار تورم و رفع تحریم را از جمله اولویت های خود عنوان کرد. وی وضعیت موجود اقتصادی را «شرایط خطیر» توصیف کرده است. گزارش از وفا آذربهاری.