اولمرت در دادگاه اسرائيلی محکوم شد

03 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اينکه از دادگاه خواسته شده تا بجای حبس او را به کارهای خدماتی وادارد، مشکلات حقوقی نخست وزير سابق اسرائيل به اين زودی ها تمام شدنی نيست.