اوکراین هشدار ۴۸ ساعته داد

21 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر کشور گفته است حل و فصل سیاسی هنوز امکانپذیرست، اما اگر طرفداران روسیه در منطقهء شرقی دست از تحرکات خود برندارند، با نیروی قهریه دولت مواجه خواهند شد. گزارش از گیتا آرین.