اوکراین آماده مقابله با جدائی طلبان میشود

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری موقت اوکراین به طرفداران روسیه که ساختمانهای اداری چند شهر شرقی را در اشغال خود دارند درمورد عملیات گسترده علیه آنان هشدار داد. رئیس جمهوری اوکراین گفت در صورتیکه آنهاسلاح هایشان را تحویل دهند و بدون درگیری خارج شوند مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت. هم زمان، غرب و روسیه درگیر جنگ لفظی شده اند و هر یک دیگری را متهم به دخالت در اوکراین میکند. درهمین حال اعلام شد آمریکا و اوکراین توافق وام تضمین شده ای را امضا میکنند. گزارش از گیتا آرین.