اوباما در جمع سربازان آمريکايی و فيليپينی

09 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری آمريکا چهارمين و آخرين مرحله از سفر خود به آسيا را با حضور در جمع سربازان آمريکايی و فيليپينی به پايان برد. آقای اوباما طی ديدار از فيليپين ضمن اشاره به سوابق مناسبات دو کشور و تلاش های دولت خود در زمينه پرداخت غرامت های معوقه به ۲۰ هزار نفر از نظاميان سابق فيليپين و خانواده های آنها، گفت، توافقنامه دفاعی جديد فصل نوينی در تاريخ مناسبات دو کشور خواهد گشود. گزارش از پروانه هدايت.