اوباما با طرح کمک به اپوزيسيون سوريه موافقت کرد

02 مرداد 1392