ایده قایق های خودران پروژه مهندسان آمریکا و اروپا

02 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که خودرو های بدون نیاز به راننده در آخرین مراحل تکمیل هستند دانشمندان و مهندسان اروپایی و امریکایی نیز دست اندر کار طراحی ساخت و آزمایش قایق های مسافربری و باربری خود کنترل و بدون نیاز به ناخدا هستند.