خودرویی که به راننده نیاز ندارد و پرواز می کند

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خوردویی که بی نیاز به راننده باشد بتواند پرواز کند و قابلیت حمل و نقل با ترن را داشته باشد حاصل تصور نیست. ایده چنین خودرویی امسال در هشتاد و هفتمین نمايشگاه بين‌المللی اتومبيل ژنو به معرض نمایش گذاشته شد.