استفاده از روبات‌ها در آموزش کودکان مبتلا به آتيسم

23 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روبات‌ها در بسیاری از زمینه‌های زندگی به انسان کمک می‌کنند. از جمله روبات‌هایی‌که آموزش را برای کودکان مبتلا به آتیسم آسان‌تر می‌سازند.