نخست وزیر بریتانیا جدایی از اروپا را «طلاق آشفته» نامید

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

وزير خارجه بريتانيا با نزديک شدن تاريخ خروج کشورش از جمع اعضای اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در اتريش بار ديگر در مورد چگونگی اين جدايی که وی از آن به عنوان يک «طلاق آشفته» یاد کرد، هشدار داد.