فشار کشورهای غربی برای تشدید همکاری های ایران

15 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه ی هسته ای ایران یکبار دیگر در مرکز توجه نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت. در اجلاس روز چهارشنبه آژانس در وین از همکاری اخیر ایران با بازرسان بین المللی استقبال شد.