تأکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم همکاری ایران

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدرتهای غربی از تهران خواستند که اگر به دنبال توافق هسته ایی است که منجر به کاهش تحریمها شود باید به همکاریهای خود با ژانس هسته ای سازمان ملل پیرامون پژوهشهای هسته ای مشکوک سرعت دهد. اما تهران این اتهامات را بی پایه می داند.