نمایشگاهی از عکس ها و دفترچه های خاطرات سربازان استرالیایی

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه جدیدی از عکس ها و دفترچه های خاطرات روزانه سربازان استرالیایی که در خط مقدم جبهه های جنگ جهانی اول جنگیدند ، در استرالیا ، عرضه شده.