بافندگی یعنی آشتی و سازش

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک زن مهاجر فیلیپینی که هدف نژادپرستی در استرالیا بود با تجربه در بافندگی توانسته است ارتباط دوستانه ای با سالمندان بومی استرالیایی پیدا کند. اما مرکز فرهنگی که آن ها را در استرالیا به هم نزدیک کرده بود، تعطیل شده است و آن ها برای بازگشایی آن تلاش می کنند.