یاد بود جنگ استرالیا

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یاد بود جنگ استرالیا، نمایشگاه جدیدی باز کرده با عنوان "واقعیت در زبانه آتش: هنر مدرن استرالیایی و جنگ جهانی دوم". این اولین نمایشگاه این بنای یاد بود است که وقف نشان دادن واکنش هنرمندان مدرنیست استرالیایی به جنگ جهانی دوم در آثارشان است.