ناآرامی در یک اردوگاه پناهجویان استرالیا در پی مرگ پناهجوی ایرانی

18 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات استرالیا می گویند پناهجویان ساکن یک اردوگاه در جزیره کریسمس چند بخش اردوگاه را آتش زده اند. این ناآرامی در پی مرگ یک پناهجوی ایرانی در این مرکز اتفاق افناد.