دانشمندان با زیردریایی به نجات صخره های مرجانی می روند

17 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سلامت و حیات صخره های مرجانی جهان که کف برخی دریاهای کم ژرفای گرمسیری را می‌پوشانند در معرض خطر قرار گرفته است. علاوه بر آلودگی و گرمایش زمین نوعی ستاره دریایی که از این صخره های مرجانی تغذیه می کند نیز صخره های مرجانی را تهدید می کند.