اعتراض مردم استرالیا به بدرفتاری با نوجوانان بومی بزهکار

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در استراليا صدها نفرعليه بدرفتاری با بوميان نوجوان و بزهکار زندانی، اعتراض کرده اند. اين اعتراض پس از آن شکل گرفت که یک ويديوی حاکی از آزار آنان به خارج از زندان راه پيدا کرد.