زن استرالیایی با پشم حیوانات خانگی اش، لباس می بافد

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک زن استرالیایی برای ایجاد پیوند نزدیکتر بین مردم و حیوانات خانگی شان، از پشم این حیوانات لباس می بافد. ماریون وتلند، از پشم این حیوانات الیاف تهیه کرده و از آن شال، کلاه و بلوز پشمی می بافد.