نتیجه تحقیقات درباره گروگانگیر ایرانی‌تبار سیدنی منتشر شد

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش تحقیقات در مورد گروگانگیری سیدنی که یک استرالیایی ایرانی تبار در آن نقش داشت، منتشر شد. نخست وزیر استرالیا با اشاره به این گزارش می گوید نتایج تحقیق نشان می دهد که سیستم امنیتی این کشور از عمل به وظیفه خود ناتوان بوده است. گزارش آرش سیگارچی