ماجرای برقع پوشیدن سناتور استرالیایی برای اعتراض به مسلمانان در سنا

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در استرالیا پائولین هنسون سناتوری که رهبر یک جزب کوچک ضد مسلمانان و مهاجرت است امروز با برقع در جلسه سنا حضور یافت. او حدود ده دقیقه با آن پوشش بر کرسی خود نشست و بعد آن را از سر برداشت . هدف او از اینکار تشویق مقامات کشورش به ممنوع کردن برقع بود.