کشف دو تن مواد مخدر که قرار بود به استرالیا برسد

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات استرالیایی می گویند پلیس در سه کشور ۱۷نفر را دستگیر و تقریبا دو تن مواد مخدر را که مقصدش استرالیا بوده کشف کرده است.