جنگ لفظی استرالیا و اندونزی در مورد پناهجویان

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اندونزی می گوید، استرالیا به قاچاقچی های انسان برای بازگرداندن پناهندگان به مجمع الجزایر اندونزی رشوه داده است.مقام های اندونزی مدعی اند، ماموران استرالیایی، مخفیانه دهها هزار دلار به ناخدای چند کشتی قاچاق انسان پرداخته اند، تا مسافران شان را بجای استرالیا، به سواحل مجمع الجزایر اندونزی ببرند.