کنفرانس جهانی ایدز در استرالیا

01 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کنفرانس جهانی ایدز که با شرکت پژوهشگران و فعالان مبارزه با این بیماری در ملبورن استرالیا آغاز شد به آخرین پیشرفت های مقابله با بیماری ایدز می پردازد.