بازسازی گوش با پرینترهای سه بعدی توسط پژوهشگران استرالیایی

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران گروه مهندسی- پزشکی دانشگاه کوئینز لند در استرالیا، موفق شدند با کمک یک پرینتر سه بعدی، گوش خارجی و بخش هایی از کانال شنوایی را بازسازی کنند. گوش خارجی، نقش مهمی در جمع آوری صدا و هدایت آن به مجرای شنوایی دارد و ترمیم آن برای پیشگیری از ناشنوایی الزامی است. گزارش شیده رضایی