آستین در ایالت تگزاس کانون جدیدی برای شرکتهای فناوری

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که سیلیکون ولی کالیفرنیا کانون شرکت های فناوری و نو آوری است آستین تگزاس نیز توجه این شرکت ها را به خود جلب کرده است. روندی که ناشی از کوچک تر بودن آستین و هزینه کمتر زندگی و اداره کسب و کار در آن است.