نگاهی به انتخابات اتریش: آیا پوپولیسم راستگرا در اروپا زنده است؟

25 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پیروزی قاطع حزب محافظه کار مردم در انتخابات روز یکشنبه اتریش، سباستین کورتز، رهبر ۳۱ ساله حزب را در صدر فهرست جوانترین رهبران اروپا و جهان قرار داد. کسب اندکی بیش از ۳۱ درصد کل آراء اما نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب اتریش را برای صدراعظم جدید کشور اجتناب ناپذیر می کند.