حراج سری تابلوهای «اندی ورهال» هنرمند سرشناس آمریکایی در حراجخانه کریستی

15 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حراجخانه کریستی لندن ۶۵ تابلو از هنرمندان معاصر و بعد از جنگ را به حراج گذاشت. یکی از برجسته ترین آثاری که به فروش می رود یک سری تابلوی چاپی ۶ تایی از اندی ورهال هنرمند سرشناس آمریکایی است.