اعتیاد به نمک حمام از اعتیاد به شیشه خطرناکتر

16 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا می گوید؛ فرآورده هائی که به نام نمک حمام از 2 سال پیش به بازار مواد بهداشتی- آرایشی، عرضه شده حاوی ترکیبی از محرک های صنعتی بسیار خطرناک نظیر متام فِتامین است