اتوموبیل بوگاتی «شیرون» با قطعات لگو

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت لگو یک اتوموبیل بوگاتی «شیرون» را با استفاده از قطعات لگو ساخته؛ این اتوموبیل شامل قطعه های لگوست که در هم قفل میشوند و با قطعات معمولی لگو تفاوت دارند.