اتولنگه، از بنیاد دفاع از دموکراسی: مدیرعامل آسمان فرمانده پیشین سپاه است

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

درحالی هواپیمایی آسمان قرارداد جدیدی با بوئینگ امضا کرده که برخی در آمریکا به آن اعتراض دارند. چرا؟ امانوئل اتولنگه عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در گفت و گوی اختصاصی با صدای آمریکا دلیل خود را توضیح داد