ادامه تجمعات اعتراض پیروان آیین "یارسان" در کرمانشاه و کردستان

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضات آرام پیروان آیین یارسان در بسیاری از شهرهای استان کرمانشاه و کردستان ادامه دارد. این تجمعات در اعتراض به حمله اخیر عده‌ای با نام "شیعیان پیرو ولایت" به تنها پرستشگاه آنها در اسلام آباد کرمانشاه شکل گرفت.گزارش شپول عباسی