آتش‌سوزی مشکوک چند کشتی کوچک در عسلویه بوشهر

17 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش‌سوزی مشکوک چند کشتی کوچک در عسلویه بوشهر شاهدان عینی می گویند این لنج ها که هر کدام حدود یک میلیارد تومان ارزش داشتند، کامل سوختند.