آتش‌نشانی کالیفرنیا با دوربین‌های پیشرفته به مقابله با آتش‌های گسترده رفت

28 اردیبهشت 1398