آتش وحشی - VOA Tek

23 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه روی فن‌آوری‌های مبارزه با آتش‌سوزی تمرکز می‌کنيم. نبردی که به فن‌آوری لازم برای تشخيص زودهنگام و واکنش سريع وابسته است تا بتوان به‌سرعت بر حريفی غلبه کرد که تهديد عمده‌ای عليه جان انسان‌است.