آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو

30 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شهرداری از مشکلات ایمنی ساختمان با خبر بود؟ چگونه می شود پیشگیری کرد؟ چرا پیشگیری نشد؟