آتش سوزی موزه «ریو دو ژانیرو» در برزیل

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برزیل، موزه ۲۰۰ ساله ریو دو ژانیرو آتش گرفت. گفته می شود نزدیک به ۲۰ میلیون اثر موجود در این موزه تاریخ طبیعی، بشدت آسیب دیده یا از بین رفته است.