آتش سوزی کالیفرنیا از نگاه یکی از بینندگان صدای آمریکا

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی وسیع در کالیفرنیا و مناطقی از لس آنجلس بسیاری از ایرانیان ساکن این مناطق را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از بینندگان ما با ارسال ویدیویی ، جو حاکم بر منطقه و شدت این آتش سوزی را شرح داده است