اعتصابات و اعتراضات در ایران

16 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از اعتصاب کنندگان هستید، از وضعیت و مطالبات خود بگویید. اعتصابات و تظاهرات تا کجا پیش خواهد رفت؟ حکومت تاکنون چه پاسخی به این نارضایتی‌ها داده است؟